Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 29 maja 2012 (Dz. U. z 31 maja 2012 poz. 619).

Opłata za szkolenia:

kurs ADR początkowy - 600 zł.
kurs ADR doskonalący – 400 zł

płatne w kasie WORD

lub na konto: Santander Bank Polska SA
nr konta 84 1500 1490 1214 9001 6174 0000

Warunki przystąpienia do szkolenia

Wymagane dokumenty:

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
- wypełniony wniosek o udział w szkoleniu
- dowód wpłaty za szkolenie


Program szkolenia