Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami t.j. (Dz. U z 2019 r. poz.341),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12.04.2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej.


Opłata za szkolenia:  


- szkolenie bezpłatne

Warunki przystąpienia do szkolenia

Wymagane dokumenty:

- wypełniony wniosek o udział w szkoleniu

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość


Program szkolenia


Karta zgłoszenia