Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.  nr  108 , poz. 908 z  2005r. z późn.zm.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 143).

Opłata za szkolenia:

300 zł. płatne w kasie WORD
lub na konto: Santander Bank Polska SA
nr konta 84 1500 1490 1214 9001 6174 0000

Warunki przystąpienia do szkolenia

Wymagane dokumenty:
- wypełniony wniosek o udział w szkoleniu
- dowód wpłaty za szkolenie
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamośćProgram szkolenia
Karta zgłoszenia + klauzula informacyjna