Podstawa prawna:

- Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016, poz. 1907),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 w sprawie kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 30 lipca 2014 poz. 1005).

Opłata za szkolenia:


- okresowe: 350 zł.
kwalifikacja wstępna:
kwalifikacja wstępna przyśpieszona:
kwalifikacja wstępna uzupełniająca:
kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona:

płatne w kasie WORD
lub na konto: Santander Bank Polska SA
nr konta 84 1500 1490 1214 9001 6174 0000

Warunki przystąpienia do szkolenia

Wymagane dokumenty:

- posiadanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii,
- badanie lekarskie i psychologiczne (tylko w przypadku kodu 95),
- opłata za szkolenie


Program szkolenia