Informacja w sprawie postępowania przetargowego na zakup nowego samochodu ciężarowego


Na podstawie art.53 ust.5 Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011r., informujemy przedstawicieli regionalnych organizacji zrzeszających  Ośrodki Szkolenia Kierowców a na wypadek ich braku przedstawicieli ogólnopolskich organizacji zrzeszających OSK, wyrażających taką wolę o możliwości  wzięcia udziału w pracach postępowania przetargowego na zakup nowego samochodu ciężarowego.

W przypadku chęci włączenia się do prac w postępowaniu przetargowym prosimy złożyć wniosek o udział w pracach pisemnie   w Sekretariacie WORD Krosno lub poprzez pocztę elektroniczną sekretariat@wordkrosno.pl    w terminie do 07 lutego 2020r.

 

 

Krosno, 28 stycznia 2020r.