kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii - 1-2.03 godz. 8:00 / szkolenie redukujące punkty karne -23.02 godz. 15:00