kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii - trwa nabór / szkolenie redukujące punkty karne - 24.11, godz.15:00