Kierowanie Ruchem

SZKOLENIE W ZAKRESIE KIEROWANIA RUCHEM DROGOWYM

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie informuje, że najbliższe szkolenie kierowanie ruchem drogowym odbędzie się:
Trwa nabór

Serdecznie zapraszamy.