Kierowanie Ruchem

SZKOLENIE W ZAKRESIE KIEROWANIA RUCHEM DROGOWYM

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie informuje, że najbliższe szkolenie kierowanie ruchem drogowym odbędzie się:
16.11.2019 r. godz. 8:00

Serdecznie zapraszamy.