Kierowanie ruchem drogowym Trwa nabór

  Punkty karne 9.11.2018 r.
godz. 1500
  Kurs reedukacyjny 22-23.10.2018 r.
godz. 800
  Szkolenia okresowe Trwa nabór
  Kurs na egzaminatorów Trwa nabór