W związku z zagrożeniem epidemicznym wszelkie zapytania dotyczące działalności na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym należy kierować telefonicznie (tel. 13 43 689 62 wewn. 42) i e-mailowo (brd@wordkrosno.pl)
Materiały edukacyjne - bezpieczne przejazdy kolejowe:

link: https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/przejazdy/15419,Bezpieczne-przejazdy-film-edukacyjny-UTK.html
 
FINAŁ KONKURSU O PUCHAR DYREKTORA WORD KROSNO
16 październik 2019 godz. 9:00 -  kategoria klas IV-VI szkoły podstawowej
16 październik 2019 godz. 9:00 -  kategoria klas VII - VIII szkoły podstawowej