Kurs dla kandydatów na egzaminatora

WORD w Krośnie informuje, że rozpoczyna nabór na kurs dla kandydatów na egzaminatora.
Planowany termin rozpoczęcia kursu - kwiecień 2022 r.
Szcegółowe informacje o kursie można uzyskać telefonicznie pod numerem 13 43 689 63 wewn.32